משלוחים גם בשישי ושבת!
חזר למלאי סולמות לעציצים
משלוחים גם בשישי ושבת!
חזר למלאי סולמות לעציצים

תקנון

תקנון אתר
1. כללי
1.1 תקנון זה מנוסח בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד אולם הוא מכוון לבני שני המינים כאחד

האתר חוויה ושתיל : www.h-shtilshop.co.il
הינו דומיין של אתר ברשת האינטרנט, המציע מידע ומנהל חנות ווירטואלית המאפשרת הזמנה של משלוחי פרחים ליעדים שונים ו\או איסוף של פרחים, עציצים, זרים, חבילות שי, יין, שוקולדים ומיני מוצרים שונים המתעדכנים באתר מעת לעת. בתקנון זה ייקרא דומיין זה "האתר".

1.3 האתר נמצא בבעלות חוויה ושתיל הנמצא בבית דגן דרך המכבים

1.4 הכתוב בתקנון נועד להגדיר ולפרט את השירותים השונים הניתנים והיחסים בין הגולש לאתר, וכל הכתוב בו חל על כל מבקר באתר, כל ביצוע עסקה וכל שימוש אחר באתר ובאפשרויות אותו הוא מציע כיום. אנו ממליצים לכל מבקר, אורח ו\או לקוח לקרוא את התקנון לעומקו, שכן תקנון זה מגדיר את היחסים המשפטיים בין הגולש המבקר ואו הלקוח עם האתר.

1.5 הביקור באתר, השימוש בפונקציות השונות, ביצוע פעולה כלשהי כולל ביצוע רכישה של מוצר כלשהו מהמוצרים באתר, מהווה הצהרה כי קראת והבנת את כל הפרטים של תקנון זה, וכי אתה מסכים לתנאים הכתובים בו.
1.6 המילה "פונקציה" או "פעולה" בתקנון זה תפורש כביצוע רכישה או הניסיון לבצע רכישה של כל מוצר ו\או שירות דרך האתר.

1.7 תקנון האתר תקף על כל אורח וכל פעולה שמתבצעת באתר ללא קשר לאמצעי הגישה לאתר – יהיה זה בגלישה סלולארית, דרך אפליקציה, דרך אתרים המשתמשים במנגנוני האתר ו\או כל אמצעי אחר דרכו מתבצעת גישה לאתר ולביצוע פעולות בו.
1.8 באם פרט זה או אחר בתקנון אינו מובן לך, אנא פנה אל מנהל האתר דרך הכתובת בעמוד צור קשר או דרך הטלפונים 03-9675005

2. תנאי השימוש והרכישה באתר
2.1 הרכישה באתר מותרת רק לתושבי ישראל בני 18 ומעלה, המחזיקים בתעודת זהות תקפה ובכרטיס אשראי אשר הונפק על-ידי אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל, ו\או על-ידי בעל הרשאה תקפה ומפורשת של בעל כרטיס-האשראי איתו תתבצע הרכישה.
2.2 ביצוע רכישה באתר מותנה בכך שיהיה לך דוא"ל תקין אשר אליו יישלחו תכתובות רלוונטיות כגון אישורי פעולה\רכישה, עדכונים שונים על פעולות באתר וכל פרט אחר שמנהלי האתר מוצאים לנכון בהתאם לפעולות שביצעת באתר, בין אם הושלמו עד תום ובין אם לא.
2.3 תנאי ראשוני לביצוע כל פעולה באתר הינה הצהרה שלך כי ידוע לך ואתה מקבל כי השירותים המוצעים באתר מוצעים לשימוש כפי שהם (as is). בהצהרה זו אתה מוותר על כל תביעה ו\או טענה ו\או דרישה כלשהי כלפי האתר ו\או מי ממפעיליו ו\או בעליו ו\או צד שלישי הפועל מטעמם בנוגע לשירותי האתר, כולל אופי השירות, התכנים באתר, אפשרויות הפעולה, תכונות האתר, והתאמתו לציפיותיך.

2.4 כל בקשה למתן שירות רכישה מהאתר תתקבל ותבוצע אך ורק בעמידה בכל תנאים הנ"ל:
– התשלום אושר על-ידי חברת הסליקה והועבר במלואו לאתר
– המוצר\ים המבוקש\ים זמינים ונמצאים במלאי החנות
– כתובת אספקת המוצר נמצאת בתוך גבולות חלוקת המוצרים של האתר
– כל תנאי אחר לפי התנאים המפורטים בתקנון זה ואשר פורטו עד כה

3. ביצוע פעולה ו\או הזמנה של מוצר דרך האתר
3.1 הגישה לאתר הינה דרך כתובת האינטרנט: www.h-shtilshop.co.il

הנהלת האתר אינה אחראית לזמינותו השוטפת של האתר, והגישה לאתר, כולל ביצוע כל פעולה כולל רכישה של מוצר ו\או שירות מותנים בגורמים נוספים. הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה לשמור על האתר על תכניו ואפשרויות השימוש השונות בו כולל ביצוע רכישה ו\או הזמנה של מוצרים ו\או שירותים באופן שוטף. תקלות באתר עצמו, בשרת המאכסן את האתר, ותקלות אחרות המונעות גישה ו\או שימוש באתר מסיבה כלשהי עלולות להתרחש. בביצוע רכישה ו\או שימוש ו\או גלישה באתר אתה מצהיר כי אתה מוותר על כל תביעה ו\או טענה ו\או דרישה כלפי האתר ו\או מי ממפעיליו ו\או מי מבעליו בגין תקלות מסוג זה.

3.2 רכישת מוצר ו\או שירות מהאתר אפשרית רק לאחר הזנת פרטיך האישיים. מסירת פרטים כוזבים ו\או השימוש בפרטים אשר אינם פרטיך הינה עבירה פלילית על-פי חוק העונשין ,יש להזין שם, מספר זהות, מספר כרטיס האשראי, כתובת דוא"ל וכתובת דואר למשלוח מכתבים. על הפרטים המוזנים להיות הפרטים המדויקים והעדכניים ביותר. האתר שומר על זכותו לפסול כל הזמנה שאחד או יותר מפרטיה כוזבים ו\או שגויים.

3.3 בכל מקרה של חשד ו\או שימוש בפרטים כוזבים מפעילי האתר יאפשרו שיתוף-פעולה מלא עם רשויות החוק. באם נעשה שימוש בפרטים כוזבים כלשהם במהלך רכישה של מוצר ו\או שירות כלשהו באתר, האתר ו\או בעליו ו\או מי ממפעיליו מסירים מעצמם כל אחריות להגעת המוצרים ו\או קבלת השירותים השונים מהאתר, כולל ביצוע של כל פעולה באתר.

3.4 רכישת מוצר ו\או שירות מהאתר אפשרית רק לאחר הזנת פרטיך האישיים. האתר, בעליו, מנהליו וכל הפועל מטעמם אינם אחראים על טעויות הקלדה הנעשות ע"י המזמין באתר בעת ביצוע ההזמנה. בד בבד האתר, בעליו, מנהליו וכל הפועל מטעמם אינם אחראים במקרה בו פרטי ההזמנה לא ייקלטו כראוי במערכת ההזמנות ו\או במקרה של תקלה טכנית באתר, בשרת, בחיבור לרשת וכל תקלה העלולה לשבש את ביצוע הפעולות באתר. במקרה שארעה תקלה הידועה לבעלי האתר ומנהליו, מתחייבים הנ"ל לעשות את מירב המאמצים להביאה לידי תיקון בהקדם האפשרי. אנו ממליצים לכל לקוח המבצע הזמנה באתר להתקשר לשירות הלקוחות לוודא כי ההזמנה התקבלה במלואה, או לבצע הזמנה טלפונית באופן ישיר במספר: 03-9675005
4. הצהרת שמירה על פרטיות
4.1 הנהלת האתר, מפעיליו האתר ובעלי האתר משקיעים מאמצים רבים באבטחת האתר והמידע הנמסר על מבקריו, בין עם בעקיפין או במישרין. אנו, בעליו, מפעיליו ומנהליו של אתר : www.h-shtilshop.co.il מצהירים בזאת כי אנו מתחייבים להימנע ממסירת המידע המתקבל דרך האתר לצד ג', ולעשות כמיטב יכולתנו למניעת זליגת המידע המתקבל באתר, וזאת בהתאם לדרישתו ובכפוף להוראות הדין.
4.2 ההתחייבות הנ"ל המפורטת בסעיף 4.1 בתקנון זה אינה תקיפה במקרים בהם מנהלי האתר, בעליו ו\או מפעיליו נדרשים למסור את המידע על-פי החוק, ו\או בכל מקרה בו ישנו צורך ברור דוגמת מתן כתובת למשלוח לחברת השליחים למען ביצוע משלוח של מוצר או מסירה של פרטים רלוונטיים לחברת האשראי ו\או לספקים השונים לצורך ביצוע העסקה ו\או במידה וקיים חשד כי המבקר ו\או הלקוח באתר פועל בצורה המעלה את חשדם של מנהלי ו\או בעלי ו\או מי ממפעילי האתר לגבי פגיעה בגולשים אחרים ו\או באתר ובשירותים המוצעים בו.

4.3 בעצם הגלישה באתר זה אתה מצהיר כי ידוע לך כי האתר, בעליו מפעיליו ומנהליו משקיעים את מיטב המאמצים לשמירת האבטחה באתר, מניעה של פריצה לאתר, וכל פגיעה בפרטיות המבקרים, המשתמשים והמידע באתר, ובו בעת אתה מצהיר כי אתה מבין ומכיר בעובדה כי לא ניתן למנוע מצבים אלו לחלוטין. לכן אתה מצהיר כי הינך מוותר בזאת על כל טענה ו\או תביעה נגד האתר ו\או בעליו ו\או מי ממפעיליו השונים בגין גניבה ו\או זליגה של מידע כלשהו הנוצר בעקבות תקלות, שיבושים או פגיעה כלשהי באתר, במזיד או בתום לב.

4.4 בכל שלב רשאים בעליו ו\או מפעיליו ו\או מנהליו של האתר לדרוש מהמבקר ו\או הלקוח של האתר להציג צילום של תעודת הזהות, צילום של כרטיס האשראי וצילון של חשבונות שונים (דוגמת גז, מים או חשמל).

4.5 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשימוש בכל הפרטים הנאספים ו\או הנמסרים על ידי המבקרים ו\או הרוכשים באתר לצורך ניהול סטטיסטיקות ללא שיוך אישי למבקרים ו\או הרוכשים באתר.

4.6 בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות לשימוש במידע אנונימי המפורט בסעיף 4.5 בכל דרך כולל מסירתו לגוף שלישי.

4.7 בעלי האתר, מפעיליו ומנהליו שומרים לעצמם את הזכות המלאה לפנות בדוא"ל לכל מבצע פעולה באתר בנוגע לעדכונים, חידושים, מבצעים או כל מידע אחר שהנ"ל רואים כרלוונטי, אלא אם יודיע מבצע הפעולה בראש ובכתב כי אינו מעוניין לקבל פניות מסוג זה.

 

5. מלאי האתר
5.1 הנהלת האתר עושה כל שביכולתה לשמור על מלאי מוצרים מלא, ולוודא כי כל המוצרים המוצגים באתר קיימים במלאי הספקים. אתה מצהיר בזאת כי אתה מבין ומקבל את העובדה כי בכל רגע נתון עלול מוצר ו\או שירות זה או אחר לאזול מן המלאי. לכן, במידה ובחרת לרכוש מוצר אשר הוצג באתר אך אינו נמצא במלאי בעליו ו\או מפעיליו ו\או מנהליו של האתר ידאגו להודיעך בהקדם האפשרי דרך הודעה אשר תישלח לדוא"ל אשר מסרת בעת ביצוע הפעולה ו\או הרכישה באתר, וכי זוהי אחריותך להתעדכן על כך דרך תיבת הדוא"ל.
5.2 במידה והמוצר שהזמנת אזל מן המלאי, כפי שמתואר בסעיף 5.1, האתר שומר לעצמו את הזכות להציע לך מוצר חילופי בעל מאפיינים זהים או דומים ומחיר זהה או דומה למוצר ו\או השירות המקורי בו הבעת עניין ו\או ניסית לרכוש. במידה ותבחר לקבל את הצעת האתר ו\או לבחור מוצר אחר העומד בתנאים אלו, האתר יעשה שימוש בנתונים שהזנת ברכישתך המקורית לצורך ביצוע הפעולה החדשה של רכישת המוצר החדש. במידה ותבחר שלא לקבל את הצעת המוצר ו\או השירות החילופי, פעולת הרכישה תבוטל לחלוטין וכרטיס האשראי לא יחויב.
6. תשלום
6.1 התשלום באתר מתבצע באמצעות כרטיס אשראי
6.2 חיוב אמצעי התשלום יתבצע בצורה הבאה:
6.2.1 החיוב בגין מוצר ו\או שירות אשר נרכש באתר באמצעות כרטיס אשראי יתבצע בהתאם לפרטי כרטיס האשראי שמסרת בעת הרכישה.
6.3 שילוח המוצרים באתר מתבצע על-ידי צד ג', ושירות המעקב אחרי פריט הדואר נמצא בכפוף לחברת השילוח. אין האתר, מפעיליו ומנהליו אחראים בכל דרך על זמינותה ו\או תקינותה של אפשרות זו המתוארת בסעיף 6.3
7. זמני אספקה והספקה
7.1 תיאור כל מוצר באתר מציין זמני אספקה, וכל מוצר שהזמנת באתר יסופק על-ידי האתר בתוך מסגרת-הזמן הנ"ל. אתה מצהיר כי אתה מבין ומקבל כי מסגרת הזמן תקפה לאחר שני ימי עסקים מיום תיקוף ההזמנה, כאשר הזמנה תקיפה הינה הזמנה עבורה התקבל העל-ידינו התשלום מחברת הסליקה.

7.2 "ימי עסקים" ייחשבו לצורך סעיף 7.1 כימים א' עד ו' בשבוע, לא כולל ימי חג.

7.3 אתה מצהיר בזאת כי אתה מבין ויודע כי המוצר\ים הנרכשים דרך האתר מסופקים באמצעות חברת דואר או שילוח כלשהי בהתאם לכתובת הדואר אשר נמסרה בעת ביצוע הרכישה, אלא אם צוין במפורש אחרת.

7.4 הן האתר, הן מפעיליו והן בעליו מסירים מעליהם כל אחריות על איחורים באספקת המוצר אשר מתרחשים בעקבות אירועים שאינם בשליטת האתר מפעיליו ובעליו, ואשר משפיעים על גורמים שונים כגון חברת השילוח או אחרים. דוגמא להתרחשויות מסוג זה הינן שביתות, השבתות, אירועי חבלני, אסונות טבע ו\או אירועי מזג אוויר חריגים, תקלות שונות במערכות מחשוב, פעולות איבה, וכיו"ב)

7.5 זמני הגעת המוצר במשלוח הינם בין 3-6 שעות מרגע קבלת האישור כי ההזמנה התקבלה ואושרה ע"י החנות.

7.6 בכל מקרה של איחור במשלוח, אשר אושר ונמצא כי הוא תחת אחריות החנות, ולא באחריות גורם חיצוני או כוח עליון, או כל גורם כלשהו שאינו החנות עצמה, ישלח פיצוי למזמין המוצר לפי ראות עיני הנהלת החנות.

8. מחירים ותשלומים באתר
8.1 כל המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים לכל מוצר ו\או שירות, ובכפוף לאמור בתקנון זה.
8.2 בעת ביצוע רכישה של שירות ו\או מוצר יחויב כרטיס האשראי אשר את פרטיו מסרת בעת ביצוע ההזמנה. החיוב יתבצע על-פי המחיר הנקוב ליד המוצר אותו בחרת לרכוש, בתוספת מחיר דמי המשלוח.
8.4 האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים ו\או השירותים ו\או דמי המשלוח המופיעים באתר מעת לעת, וללא כל הודעה מראש.
8.5 בהמשך לכתוב בסעיף 8.3, הסכום בו יחויב כרטיסך אותו מסרת בעת ביצוע ההזמנה יהיה בהתאם למחיר המוצר והמשלוח התקפים בעת ביצוע ההזמנה.
.9 אין בעליו, מפעיליו ומנהליו של האתר אחראים על עדכון הפרטים באתר האינטרנט המוצע בסעיף 9.1, וכל

9.1 אתה מצהיר כי אתה מבין ומקבל כי המוצר ו\או המוצרים ימסרו לקונה או לנמען רק לאחר תשלומם המלא של כל המיסים וההיטלים עפ"י החוק. מיסים אלו ניתנים לתשלום במעמד קבלת החבילה בסניף הדואר, או בסניף דואר החבילות המרכזי בקרבת מגוריך.
10. התחייבויות הגולש\המבקר\הרוכש באתר
הגולש\המבקר\הרוכש באתר מצהיר בזאת כי הוא מתחייב לפעול בתום לב וביושר מלא בעת ביצוע הרכישה\ההזמנה\הגלישה באתר ובעת השימוש בכל שירות המוצע באתר. הצהרה זו חלה גם לאחר ביצוע הרכישה או השימוש באתר, ולאחר אספקת המוצר הנרכש. במקרה של טעות במשלוח, קבלת מוצר אחר מזה שהזמין או קבלת יותר ממוצר אחד ו\או מוצרים שונים מאלו שהזמין הגולש\מבקר\לקוח באתר מתחייב להודיע לאתר ולמפעיליו.
11. מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים
11.1 כל המוצרים יוצאים מפרחי חוויה ושתיל לאחר תהליך בקרת איכות קפדני, ונשלחים בתנאים אופטימאליים ברכבים ממוזגים. במידה ואינכם מרוצים מהמוצר שקיבלתם, ניתן להחזירו או להחליפו במוצר אחר בהתאם לתנאים המפורטים בתקנון זה.

11.2 הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לבטל\לדחות כל הזמנה באם ההזמנה אינה עומדת בקנה אחד עם מדיניות החברה, ו\או שאינה יכולה להתבצע לפי הפרטים שבוקשו מכל סיבה, וזאת בהודעה מראש ללקוח, בהקדם האפשרי, ועד שעתיים משעת קבלת המשלוח אשר תואמה, במידה ותואמה.

11.3 החזרת מוצר ניתנת אך ורק בתנאים הבאים:
11.3.1 המוצר הגיע פגום – פרחים נבולים ו\או שבורים, כלי שבור, מוצר פג תוקף

11.3.2 הלקוח הודיע לשירות הלקוחות על הפגם ברגע קבלת המשלוח לידיו
בטלפון 03-9675005
11.3.3 הלקוח צילם את המוצר הפגום ושלח את צילום המוצר לדוא"ל:
hshtil@gmail.com
11.3.4 הלקוח שמר את המוצר הפגום לצורך החזרתו לשליח\לחנות

11.4 ביצוע ההחלפה נעשה בהתאם לביצוע ההזמנה; הזמנה שהחנות אישרה את החלפתה\החזרתה, ואשר הגיעה ללקוח בעזרת שירות שליחויות, תיאסף\תוחלף ע"י שליח; מוצר אשר נאסף מהחנות יוחזר\יוחלף בחנות עצמה בלבד.

11.5 איסוף ו\או החלפת מוצר אשר התקבל במשלוח יתבצע בתוך 24 שעות מרגע קבלת אישור החנות לביצוע ההזמנה; כאשר החלפות\ביטולים אשר התקבלו ביום שישי יבוצעו עד יום א' בשעה 12:00; החלפות\ביטולים שיתקבלו בערבי-חג ומועדי ישראל יבוצעו עד יום החול הסמוך שיחל מיד בתום החג\המועד ועד השעה 12:00.

11.5 ניתן לבצע ביטול הזמנה מהחנות אך ורק על-ידי יצירת קשר טלפוני עם שירות הלקוחות, ובתנאי והשיחה בוצעה והביטול אושר על-ידי הנהלת החנות ו\או מי מנציגיה המוסמכים לכך, ועד לשעתיים לפני השעה אשר תואמה לקבלת המשלוח. אנו עושים כמיטב יכולתנו לתת את האפשרות לכל לקוח לבטל במידת הצורך, והנהלת החנות שומרת את הזכות לא לכבד בקשות לביטול אשר יעשו לאחר שעתיים מהזמן המתואם להגעת המשלוח, או מכל סיבה אחרת בהתאם לתקנון זה ובהתאם להסבר אשר יינתן ללקוח בעת שיחת הביטול.

11.6 החזרים כספיים לאחר ביטול הזמנה יינתנו בהתאם לרכישה המקורית; הזמנה טלפונית אשר בוצעה בכרטיס אשראי ועברה תהליך ביטול שאושר על-ידי מנהלי החנות תוביל לזיכוי חשבון הלקוח דרך כרטיס האשראי; הזמנה שנעשתה במזומן בחנות תוביל לזיכוי הלקוח בכסף מזומן, בחנות עצמה. מטעמי בטיחות וכתנאי לאבטחת מידע, הנהלת החנות לא שומרת את מספרי כרטיס האשראי של מבצעי הפעולות באתר. אי לכך ובהתאם לזאת בעת ביטול הזמנה שנעשתה בכרטיס אשראי יידרש הלקוח המבטל למסור את פרטי האשראי לצורך ביצוע ביטול עסקה.

11.7 הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ולפעול בהתאם לשיקול דעתה בכל הנוגע לזמני ההחלפה\החזרה של המוצרים, בהתאם לכורח המציאות ותוך המצאת הסבר טלפוני ללקוח כשהלקוח מתקשר לצורך בקשת ביטול\החזר\החלפת מוצר.

13. בעלות על תכנים וזכויות יוצרים : www.h-shtilshop.co.il
13.1 כל התכנים וכל המידע הזמין באתר , כולל מידע בכל פורמט, טקסטים, תכנים מילוליים, חזותיים, תמונות, סרטים וסרטונים, קבצים, רשימות, קבצי קול, איור, אנימציה וכל תוכן אחר מכל סוג, הינם תכנים מקוריים בבעלות חוויה ושתיל וכפופים לחוקי חוק הקניין הרוחני וזכויות היוצרים.
13.2 התכנים הנ"ל אסורים להעתקה, שימוש, שכפול, שכתוב ופרסום ברשת האינטרנט ומחוצה לה ללא קבלת אישור בכתב מפרחי איילת חיפה, בעלי האתר.
13.3 כל אדם הרואה עצמו כנפגע בדרך כלשהי ו\או מוצא כי אדם אחר נפגע ו\או עלול להיפגע מהתכנים\תמונות\סרטים או כל תוכן אחר באתר, מתבקש ליצור קשר עם שירות הלקוחות שלנו בהקדם האפשרי בכתובת הדוא"לhshtil@gmail.com
14. בירור סכסוכים וסמכות שיפוט
כל פעולה באתר נשמרת במסד-נתונים המנהל רישום ממוחשב ומלא. במקרה של דיון משפטי, הפרטים השמורים במסד-נתונים זה יהוו את הראיה לפעולה.

הנתונים נשמרים על שרת המאכסן את החברה, וביצוע הפעולות מנוטרות ע"י שעון השרת. הזמן המצוין בשעון זה לכל פעולה באתר הינו הראיה הסופית על זמני ביצוע הפעולות באתר.

מוסכם בזה כי הדין החל על כל הזמנה, ביצוע כל פעולה ועל תקנון זה במלואו הינו הדין הישראלי בלבד.

כל סכסוך ו/או מחלוקת שעלולים להתרחש בינך הגולש\המבקר\הלקוח לבין האתר ו/או מי מטעמו בכל הנוגע לפעילותך באתר (הכוללת ביקור, גלישה, יצירת קשר, רכישת מוצר, רכישת שירות וכל פעולה אחרת באתר) ו/או לתקנון זה על כלל סעיפיו כולל תתי-הסעיפים ועדכונים אשר יבוצעו מעת לעת על-ידי מנהליו ו\או בעליו ו\או מפעיליו של האתר יהיה נתון לסמכותה הבלעדית של מערכת בתי המשפט במחוז תל אביב.

פרטי התקשרות
03-9675005

עגלת קניות0
There are no products in the cart!
המשך בקניות
0
דילוג לתוכן